İTRON CORUS KORREKTÖR

* Avrupa standartlarına (EN12405 ve EN-12405-1/A1) uygundur.
* MID onaylıdır.
* Tehlikeli/riskli alanlarda (ZONE 0) kurulabilmesi için Atex onaylıdır.
* Entegre edilmiş geniş veri tabanına sahiptir.
* Haberleşmek için RS232 ve optik porta sahiptir.
* Tamamen programlanabilen, izole edilmiş 2 dijital çıkışa sahiptir.
* Tüm sıcaklık ve basınç aralıklarında yüksek doğrulukta ölçüm yapmaktadır.
* Hem dahili hem de harici enerji ile çalışma özelliği vardır.